Actions Speak Louder Than Words

Innoflow SDG Rapport 2020

 

Hos Innoflow støtter vi op om FN’s verdensmål (Sustainable Development Goals) for bæredygtig udvikling i håb om at gøre en forskel, hvor der er brug for det. Efter nøje overvejelse har vi udvalgt to bæredygtighedsmål, der skal være med til at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse i lande på tværs af verdens grænser.

Målene stemmer naturligvis overens med Innoflow’s egen mission og værdier:

A world with equal opportunities for all to get a meaningful work life.

… Vi har dem derfor altid med os i baghovedet, når vi handler.

 

Men hvad er FN’s bæredygtighedsmål egentlig?
Verdensmålene består af 17 sammenhængende mål, der forpligter FN’s medlemslande til at gøre sit for at skabe en bedre fremtid. Ikke kun for verdensbefolkningen, men også for vores fælles planet.

Som virksomhed priser vi ansvar og gør alting helhjertet. Vores opbakning om verdensmålene hjælper os således også med at opnå vores egne mål, store som små.

Målene, vi har integreret i vores daglige tilgang, er som følger:

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 10: Mindre ulighed

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 8

Vi vil gøre vores til at fremme økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologiske gennembrud og innovation.

 Som led i rekrutteringsprocessen stræber vi efter at finde den rette kandidat til dit team, således at alle parter er tilfredse med deres arbejde og tilhørende vilkår.

Mindre ulighed

Mindre ulighed

Mål 10

Vores software promoverer anonymitet indenfor rekruttering og skaber derved lige muligheder for den enkelte.

Vi er af den overbevisning, at den klassiske rekrutteringsproces baseret på CV’er og motiverende ansøgninger er forældet. Som mennesker kan vi nemlig ikke undgå at danne forudindtagede meninger og opfattelser om andre – specielt når vi interviewer jobsøgende. Ved brug af vores anonyme og faglig relevante opgaver, eliminerer vi netop disse.

Alle har ret til at blive behandlet på lige vilkår uafhængig af køn, etnicitet, alder med videre. Virksomheder med alsidig personalesammensætning præsterer desuden bedre.

Hvorfor er det vigtigt for os?

Hvordan støtter vi

vores udvalgte mål?

Etik og moral

Vi tager ansvar for den enkelte bruger af Innoflow’s software systemer, fordi vi ønsker at alle får en god oplevelse. Derfor er vi pt ved at udarbejde vores retningslinjer, som skal garantere tilfredshed over hele linjen.

Software funktioner

Anonym rekrutterinG

For at garantere 100% anonymitet i vores rekrutteringsprocesser, sørger vi for at intet personlig data på jobkandidater bliver indsamlet indtil den sidste del evalueringen.

Webtilgængelighed

Personer med handicap skal også kunne benytte sig af Innoflow’s software systemer. Vi arbejder derfor på at forbedre vores webtilgængelighed på de følgende måder:

  • Skærmlæser optimering for blinde brugere
  • Optimering af tastaturnavigering for bevægelseshæmmede
  • On-page ordbog for personer med kognitive lidelser
  • Eliminering af forstyrrende animationer for at forhindre epilepsianfald
  • Tilpasning af brugergrænseflade og design for synshæmmede

Udvalgte kundecases

Udfordring:

70% af ansatte hos Mindmill Digital Marketing Agency er mænd. Mindmill var på udkig efter en Inbound Marketing Specialist, en rolle der også primært var besat af mænd i virksomheden.

 

Løsning:

Innoflow’s anonyme screening konkluderede desuden at 7 ud af de 10 sidste kandidater til jobbet var kvinder. Mindmill endte derfor med at ansætte en kvinde som deres nye Inbound Marketing Specialist. Hvis ikke det var for Innoflow’s platform, der muliggjorde en ansættelse af den mest kvalificerede jobkandidat baseret på færdigheder, havde Mindmill med sandsynlighed fravalgt netop denne jobkandidat.

Udfordring:

IT-selskabet Atea huser et mandligt overtal af ansatte, ligeledes er virksomhedens to ansættelsesledere mænd. Atea rekrutterede kandidater til deres Cloud-program, men fandt at deres tidligere anvendte rekrutteringsprocesser havde tendens til at diskvalificere de kvindelige ansøgere med 4 ud af 5 mandlige jobfinalister.

 

Løsning:

I forbindelse med jobansættelsen til Atea’s Cloud-program, hyrede de alle fem finalister. En ansættelse, der hverken var baseret på CV eller motiverende ansøgninger, men i stedet færdigheder. Med hjælp fra Innoflow’s systemer, ansatte Atea to kvinder og tre mænd og øgede tilmed kønsdiversiteten i virksomheden.

Andet

NON-PROFIT:

Hos Innoflow opfordrer vi vores ansatte til at tilbyde deres professionelle assistance til non-profit projekter, således at vi gør vores del for at mindske ulighedskløften og forbedre arbejdsmarkedet.

 

Kvinder i tech

En undersøgelse viser, at kun 29% af ansatte i IT-branchen er kvinder. I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen bevilliget midler til et projekt med formål at tiltrække flere kvinder til Tech-branchen. Det vil vi blandet andet gøre ved at eliminere bevidst og ubevidst kønsdiskrimination i rekrutteringsforløbet via anonyme cases.

Book a Demo

If you are interested in seeing a demo of our unbiased case-solving software or want to know more about how we can help your recruitment process, then please reach out to us.