Pre

For dem der ønsker at tiltrække og screene ansøgere baseret på kompetencer!

 • PROFILAFKLARING
 • Afklaring af kravene til kandidaten

 • SCREENING CASE
 • Case som effektivt afdækker relevante kompetencer

 • CASE SOFTWARE
 • Administrer case-processen, nemt og effektiv

 • ANONYMITET
 • Opnå forretningsmæssig vækst gennem diversitet

 • FEEDBACK TIL ALLE
 • Boost jeres employer branding

 • ATTRACTION GUIDE
 • Få ansøgernes opmærksomhed

 • OVERLEVERING AF KANDIDATER
 • Opnå et forbedret beslutningsgrundlag

Post

For dem der allerede har kandidaterne og skal finde den mest kompetente blandt dem!

 • PROFILAFKLARING
 • Afklaring af kravene til kandidaten

 • UDVÆLGELSESCASE
 • Udvidet afdækning af kompetencer

 • CASE SOFTWARE
 • Administrer case-processen, nemt og effektiv

 • ANONYMITET
 • Opnå forretningsmæssig vækst gennem diversitet

 • FEEDBACK TIL ALLE
 • Boost jeres employer branding

 • OVERLEVERING AF KANDIDATER
 • Opnå et forbedret beslutningsgrundlag

Pro

For dem der ønsker at inkludere en case i screeningen såvel som i udvælgelsen!

 • PROFILAFKLARING
 • Afklaring af kravene til kandidaten

 • SCREENING CASE
 • Case som effektivt afdækker relevante kompetencer

 • UDVÆLGELSESCASE
 • Udvidet afdækning af kompetencer

 • CASE SOFTWARE
 • Administrer case-processen, nemt og effektiv

 • ANONYMITET
 • Opnå forretningsmæssig vækst gennem diversitet

 • FEEDBACK TIL ALLE
 • Boost jeres employer branding

 • ATTRACTION GUIDE
 • Få ansøgernes opmærksomhed

 • OVERLEVERING AF KANDIDATER
 • Opnå et forbedret beslutningsgrundlag

L

AVAILABLE ADD-ONS

Case-vurdering

Til dem der ønsker at Innoflow’s case specialister skal foretage case assessment!

Personlighedstest

Til dem der kender til TT38, og gerne vil modtage et testresultat på kandidater!

Personlighedstest + Vurdering

Til dem der gerne vil have en vurdering af udvalgte kandidaters testresultater!

Compare Packages

Opklarende profilbeskrivelse

Definer rollen og opgaverne
Opret en succes profil
Interview med ansættelseslederen

Screening case

Udvikling af case
Udvikling af vurderingskriterier
Tilbagemelding på hvert kriterie

Selection case

En mere kompleks sekundær case

Case løsningsplatform

Company branded landingsside
Case side med case ressourcer
Nem tilmelding og case indsendelse
Tidslinje og automatiserede notifikationer

Anonymitet

Alle ansøgere forbliver anonyme indtil bedømt

Tilbagemelding til alle

Tilbagemelding til alle ansøgere for hvert vurderingskriterie

Tiltrækningsguide

Retningslinjer for brug af sociale medier
Aktivering af Innoflow netværk

Kandidatoverdragelse

Opsummering af hver enkelt endelig kandidat

Pre

Post

Pro

Book en demo

Hvis du er interesseret i, at se en demo af vores software eller vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig en objektiv rekrutteringsproces, så er du velkommen til at kontakte os.